Soalan Kosa Kata

Menawarkan: offer

Kedua-dua kasino baru menawarkan banyak peluang kerja kepada warga Singapura.

Meningkatkan: upgrade

Kita mesti meningkatkan kecekapan kita supaya kita boleh menerima gaji lebih tinggi.

Pertingkat: saya tidak tahu makna.


Meluaskan: broaden

Saya suka membaca buku kerana saya hendak meluaskan pengetahuan saya.

Menokok: increase

Penjual itu bekerja keras kerana dia hendak menokok jualan di kedai bajunya.

Mewujudkan: existence/create

Kedua-dua kasino mewujudkan pekerjaan untuk pekerja sosial kerana ada lebih banyak masalah sosial seperti perjudian.

Menyumbang: contribute

Selepas kakak saya bekerja dan menyumbang kepada keluarga saya, bapa emak saya tidak perlu bekerja keras lagi.

Soalan Kefahaman

Mengapa kita perlu meningkatkan ekonomi Singapura?

Kita perlu meningkatkan ekonomi Singapura untuk wujudkan pekerjaan yang lebih baik bagi pekerja kita di sini.

Bagaimana kita boleh bersaing dengan pekerja asing yang bergaji rendah?

Kita boleh bersaing dengan pekerja asing yang bergaji rendah dengan jalanilah latihan dengan bersungguh-sungguh.

Bagaimana pekerja asing boleh membantu pekerja Singapura?

Pekerja asing boleh membantu pekerja Singapura kerana mereka boleh menarik lebih banyak pelaburan ke sini dan projek-projek pelaburan ini akan mewujudkan pekerjaan yang lebih bermutu untuk warga Singapura.

Apakah syarat untuk menjadi penduduk tetap di Singapura?

Syarat untuk menjadi penduduk di Singapura ialah orang asing dapat menyumbang kepada ekonomi kita dan berintegrasi dengan masyarakat kita.

Soalan Tulisan

Perenggan satu:  Kita masih perlu bekerja keras untuk wujudkan pekerjaan lebih baik bagi pekarja kita di sini.

Perenggan dua: Jika anda inginkan gaji lebih tinggi, jalanilah latihan dengan bersungguh-sungguh.

Perenggan tiga: Pekerja asing boleh meluaskan peluang bagi.

Perenggan empat: Kita perlukan pendatang yang akan menjadi penduduk tetap dan warga Singapura.

ayat: Kita buka pintu kepada pendatang daripada semua suku kaum, asalkan mereka dapat menyumbang kepada ekonomi kita dan berintegrasi dengan masyarakat kita.

Saya fikir bahawa kita mesti buka pintu kepada pendatang daripada semua suku kaum supaya kita boleh meningkatkan ekonomi kita. Kita perlu tahu budaya lain supaya kita boleh hidup dengan harmoni. Pendatang asing pun mesti tahu budaya kita supaya mereka boleh berintegrasi dengan masyarakat kita.

Advertisements